Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây
Thứ hai, 4/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1228

Kế hoạch giáo dục môi trường năm học 2019-2020

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY

 


Số: 65B /KH-TMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bình Thạnh, ngày 09 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường”

trong trường học - Năm học 2019 - 2020

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 2911/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2019 của liên sở Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường” trong trường học năm học 2019;

Thực hiện Công văn số 103/MTTQ-BTT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh về việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”,

Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường” trong trường học năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đấu tranh bài trừ hành vi xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định; thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung hình thức phổ biến giáo dục về truyền thông và bảo vệ môi trường trong trường học phù hợp với từng nhóm đối tượng ở mỗi cấp học, lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thông về bảo vệ môi trường trong dạy học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức về hành động về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cũng như trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gia đình, người thân và bạn bè; từng bước thay đổi hành vi và hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại ngường, xây dựng nhà trường đạt yêu cầu về “Văn minh - An toàn và Xanh - sạch - đẹp”, góp phần xây dựng thành phố Văn minh – Sạch đẹp – An toàn.

II. CHỈ TIÊU

- 100% giáo viên và học sinh tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường;

- 100% giáo viên có kiến thức ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu;

- 80% giáo viên và học sinh áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày;

- Nhà trường thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, các chương trình về bảo vệ môi trường của Thành phố (Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Quyết định số 44/2018/QD-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành qui định về phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP.HCM; Phong trào chống rác thải nhựa …).

- Tuyên truyền các giáo viên sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng; hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, ...

- Giáo dục học sinh thực hiện Môi trường sạch đẹp vào những giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khóa, ... giải quyết tình trạng xả rác thải bừa bãi trong và ngoài trường

- Thực hiện giảng dạy theo hướng lồng ghép vào tất cả các môn học liên quan mà có thể lồng ghép được như: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, …và gắn vào từng bài cụ thể theo chương trình mà Bộ GDĐT quy định. Kết hợp sử dụng các tài liệu để nâng cao chất lượng giáo dục Môi trường cho học sinh xuyên suốt trong cả năm học.

-  Xây dựng góc tuyên truyền về Môi trường: thực hiện bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh biếm họa về Môi trường trong khuôn viên trường, bản tin phát thanh học đường, ...

- Sử dụng các thông tin được đăng tải trên Trang Fanpage “Người Bình Thạnh”, “Mặt Trận Tổ Quốc Quận Bình Thạnh” và các kênh thông tin chính thống khác … nhằm tuyên truyền sâu rộng thông tin về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đến cán bộ, viên chức, người lao động và quý phụ huynh học sinh.

2. Các hoạt động bảo vệ môi trường

- Duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục như:

+ Xây dựng ý thức giữ vệ sinh chung trong nhà trường: vứt rác đúng nơi quy định; tự giác nhặt giấy rác trước dưới sân và trước khu vực lớp học; phải rửa tay trước và sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt.

+ Định kỳ hàng tháng, tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trường.

+ Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cây bóng mát để tạo dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở trường học; Đồng thời xây dựng mô hình trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường. Thực hiện Mô hình “Bàn làm việc xanh” hoặc “Góc xanh” nhằm trang trí cây xanh, tạo mỹ quan cho nhà trường, nơi làm việc, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường tại các trường học.

+ Trang trí lớp học, bố trí cây xanh tạo không gian mát mẽ, gần gũi thân thiện, góp phần giúp học sinh hứng thú, tích cực trong học tập.

- Tiếp tục bồi dưỡng và triển khai, thực hiện việc tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học ở tất cả các khối lớp.

- Phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành ở địa phương trong việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như: hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

3. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn tại các trường

- Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” cắt giảm hoặc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc họp, hội nghị và hoạt động khác.

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh nhận biết và phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau:

a) Rác thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật) chuyển thành phân bón.

b) Rác thải tái chế (các loại giấy, vỏ lon nhôm, vỏ chai PET, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh, …) có khả năng tái chế, tái sử dụng.

- Các cơ sở giáo dục bố trí Thùng rác thu gom và phân loại rác thải tại nguồn riêng: rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ.

- Xây dựng ý thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại trường để chuyển cho đơn vị thu gom chất thải thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.

4. Tổ chức và tham gia các Hội thi bảo vệ môi trường

- Hướng dẫn và khuyến khích học sinh tham gia các hội thi về chủ đề môi trường do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các cấp tổ chức.

- Tham gia Hội thi Sáng tác phim ngắn (Video Clip) tuyên truyền bảo vệ môi trường do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

+ Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 9 đến tháng 11 năm 2019

+ Đối tượng dự thi: cá nhân, nhóm, tập thể học sinh các lớp học.

+ Nội dung: Mỗi tác phẩm có thời lượng từ 3-7 phút, tập trung vào các chủ đề sau:

Ÿ Giữ gìn vệ sinh môi trường tại trường lớp và nơi công cộng (không xả rác ra đường và kênh rạch)

Ÿ Thực hiện 3T (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế) và phân loại rác tại nguồn.

Ÿ Giảm sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Ÿ Ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về chủ đề môi trường; thi khéo tay tạo các dụng cụ học tập, rác sinh hoạt phế thải; vẽ tranh bảo vệ môi trường trong nhà trường.

5. Kiểm tra thực hiện các hoạt động giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường; phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn ở các lớp học.

- Thời gian: tháng 12 đến tháng 3 năm học 2019-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường” đến tất cả giáo viên và học sinh trong trường.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường để đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm.

- Nộp báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường” về tổ Phổ thông trước ngày 25/4/2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường” trong trường học năm học 2019 – 2020. Ban Giám hiệu đề nghị các khối lớp nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TTCM

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lưu Thị Hương Lan


Tác giả: Lưu Thị Hương Lan - Hiệu trưởng

Viết bình luận

87