Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây
Thứ sáu, 17/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 154

THÔNG BÁO VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

UBND QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14 /TB -TMT Bình Thạnh, ngày 20 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO Về sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020 - 2021 Căn cứ văn bản 972/GDĐT-TH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về Quyết định tiêu chí lựa sách giáo khoa. Để tránh trường hợp Phụ huynh học sinh mua nhầm sách giả ngoài thị trường. Nay nhà trường thông báo đến phụ huynh danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 DANH MỤC SÁCH LỚP 1 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2020-2021 STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ BÌA (VNĐ) BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 "CHÂN TRỜI SÁNG TẠO" 1 Tiếng Việt 1, tập một Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 33.000 2 Tiếng Việt 1, tập hai Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 31.000 3 Toán 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) 28.000 4 Đạo đức 1 Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên) 13.000 5 Âm nhạc 1 Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 12.000 6 Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên) 13.000 7 Tự nhiên và Xã hội 1 Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên) 24.000 8 Giáo dục thể chất 1 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) 16.000 9 Hoạt động trải nghiệm 1 Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên) 16.000 TỔNG CỘNG 186.00 BỘ SÁCH BỔ TRỢ LỚP 1 "CHÂN TRỜI SÁNG TẠO" 1 Vở Bài tập Toán 1, tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 16.000 2 Vở Bài tập Toán 1, tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 15.000 3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng 12.000 4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến 15.000 5 Tập viết 1, tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng 9.000 6 Tập viết 1, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng 7.000 TỔNG CỘNG 74.000 TỔNG CỘNG: ( SGK+BỔ TRỢ) 260.000 Phụ huynh có nhu cầu mua sách giáo khoa lớp 1 xin liên hệ tại trường (cô Trang – thư viện ) Thời gian: 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu Bắt đầu từ ngày tuyển sinh đến hết ngày 30/8/2020. Sau thời gian trên nhà trường không phục vụ bán sách giáo khoa cho học sinh. HIỆU TRƯỞNG Lưu Thị Hương Lan

Tác giả: Lưu Thị Hương Lan - Hiệu trưởng

Tin cùng chuyên mục

87