Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây
Thứ sáu, 17/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 149

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 09/KH-TMT Bình Thạnh, ngày 16 tháng 7 năm 2020 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021 - Căn cứ kế hoạch số 147/KH-UBND- GDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân quận Bình Thạnh về Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021; - Căn cứ vào tình hình thực tế ở nhà trường - địa phương, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây tuyển sinh lớp Một năm học 2020 – 2021 như sau : I/ YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH : - Thực hiện tuyển sinh đúng theo Điều lệ trường tiểu học, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh. - Đảm bảo đủ khả năng nhận trẻ ra lớp theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Bình Thạnh. - Không nhận học sinh sớm tuổi kể cả dự thính. - Không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định. - Không tổ chức khảo sát đối với trẻ khi tuyển sinh vào lớp 1. II/ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 1. Chỉ tiêu huy động: Nhận 125 học sinh vào lớp 1 của Phường 19. 2. Biện pháp thu nhận : - Triển khai kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh và kế hoạch tuyển sinh của trường trong hội đồng sư phạm. - Gửi kế hoạch tuyển sinh và giấy báo nhập học lớp 1 cho Phường 19. - Thông báo rộng rãi đến địa phương, đến từng khu phố. - Thu nhận học sinh vào học lớp Một theo phân tuyến của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Thạnh. - Dán kế hoạch tuyển sinh ở bảng thông báo vào ngày 16/7/2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh ra Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1. 3. Biện pháp thực hiện : - Tuyển sinh theo phân tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh - Năm học 2020 - 2021 trường nhận 125 học sinh vào lớp Một của Phường 19; Trường mở 4 lớp Một gồm: 4 lớp hai buổi/ngày (bán trú). - Nhà trường tuyển sinh các em có hộ khẩu thường trú Phường 19 trước, sau đó mới tuyển sinh các trường hợp KT3 tại Phường 19 có đủ hồ sơ hợp lệ . 4. Thời gian tuyển sinh: - Phát đơn học sinh : Ngày 20 /7 /2020 -> 24/7/ 2020 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30) - Nhận đơn lớp 1 : Từ ngày 20/ 7/ 2020 đến 24/7/2020 ( Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 ) - Ngày công bố danh sách lớp Một : 31 / 7 / 2020 5. Điều kiện nhận học sinh Lớp Một: - Độ tuổi : Trẻ sinh năm 2014. - Khai sinh : Hợp lệ. - Hộ khẩu : Thường trú ; KT3 tại Phường 19. - Có giấy báo nhập học do trường phát hành theo danh sách phân tuyến của Phòng Gíao dục và Đào tạo quận Bình Thạnh. 6. Hồ sơ quy định: - 01 đơn xin học lớp Một (có bán tại trường). - 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ . - Bản sao hộ khẩu, KT3 . - Giấy báo nhập học lớp Một năm 2020 – 2021. - Giấy chứng nhận học lớp mẫu giáo (nếu có). *Lưu ý : - Nhà trường không làm việc ngày thứ bảy và Chủ nhật. - Học sinh vào lớp 1 (có giấy báo nhập học) phụ huynh phải nộp hồ sơ nhập học đúng thời gian quy định . - Ba hoặc mẹ của học sinh đến trường làm hồ sơ nhập học cho con em. Bình Thạnh , ngày 16 tháng 7 năm 2020 Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG -UBND Phường 19. để thông báo đến các tổ DP. - Ban tuyển sinh . - Lưu: VT, HT Lưu Thị Hương Lan

Tác giả: Lưu Thị Hương Lan - Hiệu trưởng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88