Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây
Thứ năm, 16/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 103

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2020

Đơn vị : TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY Chương : 622 THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2020 ĐVT : đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú A Dự toán thu I Tổng số thu 31.000.000 1 Thu phí , lệ phí 0 Học phí 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 31.000.000 Mặt bằng căn tin,thuê phòng 31.000.000 II Số thu nộp NSNN 0 1 Phí , lệ phí 0 Học phí 0 2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 0 (Chi tiết theo từng loại hình XS, dịch vụ) 0 III Số được để lại chi theo chế độ 31.000.000 1 Thu phí , lệ phí 0 Học phí 0 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 31.000.000 Mặt bằng căn tin, thuê phòng 31.000.000 B Dự tốn chi NSNN 9.607.918.000 I NGÂN SÁCH TX VÀ KTX 9.607.918.000 Ngân sách thường xuyên 9.607.918.000 1 Cải cách tiền lương 203.070.000 2 Chênh lệch tiền lương tăng từ 1.210.000đ lên 1.490.000đ 696.142.000 3 Tăng thu nhập theo NQ03 2.719.634.000 4 Chi thanh toán cá nhân 3.570.029.000 5 Chi nghiệp vụ chuyên môn 1.200.000.000 6 Chi mua sắm 90.000.000 7 Chi khác 100.000.000 Ngân sách không thường xuyên 1.029.043.000 1 Phụ cấp thâm niên nhà giáo 548.843.000 2 Trợ cấp Tết, PC nhân viên y tế 80.200.000 3 Kinh phí sữa chữa 400.000.000

Tác giả: Trương Ngọc Thùy Dung - Kế toán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88